Våpenteknisk reglement Feltskyting NSF

Våpenteknisk reglement Feltskyting NSF

Felles for alle klasser:

• Rekylbrems/rekyldempende innretninger er ikke tillatt
• Kun åpne sikter er tillatt
• Beskyttende deksel på åpne for – eller baksikter er forbudt
• Svartkrutt eller svartkrutterstatning (ala Pyrodex) er ikke tillatt
• Magnumladninger er kun tillatt i øvelsene Magnum 1 og Magnum 2
• Utregning av faktor skjer etter formelen: Hastighet (ftps) X kulevekt (Grains) / 1000 = Faktor

Finfelt – Pistol eller Revolver

Målkasse: 300x150x50mm
Maks løpslengde: 153mm
Maks sikteradius: 220mm
Maks vekt: 1400gr (inkl.tomt magasin)
Grep: Ihht ISSFs bestemmelser for 25m randtennpistol
Min. avtrekksvekt: 1000gr
Kal: 22LR

Grovfelt – Pistol eller Revolver

Målkasse: 300x150x50mm
Maks lengde: 153mm
Maks sikteradius: 220mm
Maks vekt: 1400gr (inkl.tomt magasin)
Grep: Ihht ISSFs bestemmelser for 25m grovpistol
Min. avtrekksvekt: 1000gr
Kal: 7,62 – 9,65 (.30 – .38)
Patron: Ikke magnumladning

Militærfelt – Pistol

Målkasse: Fri
Maks løpslengde: 153mm
Maks sikteradius: 220mm
Maks vekt: 1400gr (inkl.tomt magasin)
Grep: Tilnærmet like skjefteplater. Fingergrep i forkant av skjefte tillatt
Min. avtrekksvekt: 1360gr
Kal: 9mm – 11,56mm (355 – 455)
Patron: Prosjektil minst 5mm utenfor hylsekant. Magnumladning ikke tillatt

Revolverfelt – Revolver

Målekasse: Fri
Maks løpslengde: Fri
Maks vekt: Fri
Grep: Ihht ISSFs bestemmelser for 25m grovpistol
Minimum avtrekksvekt: 1360gr
Kal: 9mm – 11,56 (.355 – .455)
Patron: Ikke magnumladning

Spesialpistol – Pistol

Målekasse: 185x125x35
Maks vekt: 800gr (inkl.tomt magasin)
Grep: Tilbærmet like skjefteplater
Min. avtrekksvekt: 1360gr
Kal: 5,6mm – 11,56mm (22LR – .455)
Patron: Ikke magnumladninger

Spesialrevolver – Revolver

Målekasse: 200x150x40
Maks vekt: 1000gr
Grep: Tilnærmet like skjefteplater
Min. avtrekksvekt: 1360gr
Kal: 5,6mm – 11,56mm (22LR – .455)
Patron: Ikke magnumladning

Magnum 1 – Pistol eller Revolver

Målekasse: Fri
Maks løpslengde: Fri
Min. avtrekksvekt: 1360gr
Kal: .357 – .40
Patron: Min.hylselengde 25mm. Min.kulevekt 140grains. Faktor >190

Magnum 2 – Pistol eller Revolver

Målekasse: Fri
Maks løpslengde: Fri
Min. avtrekksvekt: 1360gr
Kal: .41 – .505
Min.kulevekt 210grains. Faktor >275

– Forbehold om feil i tekst –