Våpensøknad

For å kunne få tillatelse til å eie eget våpen må man ha vært et aktivt medlem i en pistolklubb i minst 6 måneder og ha fylt 21 år

Som rekreasjonsskytter har man lov til å erverve 4 stk våpen

Pistolklubben har ingen innvirkning på søknadene, her er det lensmannskontorene alene som tar en avgjørelse i hver enkelt tilfelle. Vandel blir sjekket

Det skal bli et våpenkontor for hele Norge med elektronisk søknad men inntil dette er på plass så er det lennsmannskontoret i Sarpsborg som behandler våre søknader. Behandlingstiden varierer etter pågang og kan være fra få til flere uker

Søknadsskjemaer hentes på lennsmannskontoret eller hos leder i klubben. Det ligger også søknader tilgjengelig under treningene våre. Vedlagt søknad må følge et dokument som signeres av leder i klubben. Dette ligger til nedlastning under her eller fåes av leder

Man fyller ut alt av papirer nøye. Dette leveres eller sendes  Lennsmnanskontoret. Der blir det behandlet og når det er i orden så mottas en faktura fra dem som må være registrert betalt hos dem før de sender de godkjente søknadene

Det er forskjellige klasser for registrering av revolver og pistol og disse ligger det en oversikt på under fanen «Diverse/Våpenteknisk reglement Feltskyting NSF»

Følgedokument, Våpensøknad:
Vedlegg søknad 2016 1