Våpenkompendium 2019

Side 43, 44, 45 omhandler regler pistol og revolver